Kuluttajien näkemysten kartoitus

MITÄ AURINKOENERGIASTA TAI MUUSTA UUSIUTUVAAN ENERGIAAN PERUSTUVASTA TUOTTEESTA ON KERROTTAVA KULUTTAJILLE

 

 

Tuotteesta kerrottaessa kannattaa korostaa koko palvelun helppoutta, tarjota avaimet käteen -palveluita sekä painottaa, että asiakkaalle ei koidu tuotteen hankinnasta vaivaa.

 

Aurinkoenergiatuote tai -palvelu on esitettävä mahdollisimman selkeästi ja keskityttävä kertomaan hyödyistä. Laitteiden teknisten ominaisuuksien korostamista on markkinoinnissa syytä välttää, mutta ne on hyvä olla saatavilla lisätietona.

 

Palvelun täytyy vastata tarpeeseen. Sen vuoksi on pystyttävä osoittamaan, minkä ongelman tuote tai palvelu ratkaisee. Tarpeita voivat olla esimerkiksi:

 • ilmaston lämpenemisen vastaiseen muutokseen osallistuminen
 • sähkön hinnan suojaus
 • kiinteistön arvon nosto
 • arkkitehtuuri
 • omien arvojen viestintä
 • imagon parantaminen

 

Tuotteesta viestittäessä kannattaa korostaa kaikkia hankintavaihtoehtoja – omistamista, vuokrausta ja sijoittamista.

 

Aurinkoenergiatuotteen hankinnan taloudellisuudesta viestittäessä kannattaa välttää puhumista takaisinmaksuajasta. Sen sijaan tulisi puhua sähkön tuotantohinnasta, joka tietyllä aikavälillä sähkön hinnaksi muodostuu, kun investoidaan aurinkoenergialaitteistoon. Se on hyvin kilpailukykyinen verrattuna ostosähkön hintaan. Lisäksi kannattaa korostaa, että aurinkoenergiaan investointi nostaa merkittävästi kiinteistön arvoa.

 

 

MITÄ AURINKOENERGIAN TUOTANNOSTA ON KERROTTAVA

 

Aurinkoenergian tuotannosta kerrottaessa on syytä korostaa laitteiston huoltovapautta ja pitkää käyttöikää. Ostaja haluaa vain tietoa, jota hän pitää aurinkoenergiatuotetta hankittaessa tärkeänä, kuten referenssit omaa kohdetta vastaavista ratkaisuista. Lisäksi oman yrityksen toiminnasta on hyvä viestiä avoimesti ja tarjota asiakkaille paljon syventävää materiaalia luottamuksen lisäämiseksi.

 

Aurinkoenergian tuotanto on hyvin ennakoitavissa ja sen tuottaminen ei tarvitse mitään polttoainetta. Sähkö on siis investoinnin jälkeen täysin ilmaista. Tämän seurauksena sähköenergiaa täytyy ostaa investoinnin jälkeen vähemmän.

 

Yhtenä lisäarvona tuotannosta voi kertoa myös, että paneelit ja keräimet vähentävät rakennuksen jäähdytyksen tarvetta ja suojaavat kattoa auringolta.

 

 

MITÄ VIESTINTÄKANAVIA KANNATTAA KÄYTTÄÄ MARKKINOITAESSA UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTTAITA

 

Nykyisin asiakkaat aloittavat ostoprosessin verkosta, joten hakukonemarkkinointiin ja -optimointiin on panostettava. Laadukas sisältömarkkinointi omilla sivuilla on tehokas tapa lisätä luottamusta asiakkaan silmissä hakukoneoptimoinnin ohella.

 

Ladattavan ja asiakkaalle arvokkaan materiaalin tarjoaminen verkkosivuilla on hyvä keino leadien keräämiseksi. Ladattavan materiaalin avulla pystytään palvelemaan asiakkaita hyvin jo ennen kaupankäyntiä ja samalla saadaan kerättyä tietoa asiakkaista, jotka ovat kiinnostuneet palveluista.

 

Markkinoinnissa kannattaa pyrkiä käyttämään myös aiempia, tyytyväisiä, asiakkaita. Heitä voi pyytää suosittelemaan palveluitanne naapureilleen ja tutuilleen. Harkinnan mukaan heille voidaan tarjota myös jonkinlaista suosittelupalkintoa kauppaan johtaneesta suosittelusta.

 

Ihanteellinen aurinkosähkötuotteen palvelupolku verkossa voisi mennä seuraavasti

 

 

 1. Aurinkopotentiaalikartta (anna osoite ja katso oma talosi)
 2. Käyttötavan valinta ja sähkönkulutusprofiili
 3. Kannattavuuslaskuri

(4. Arvioinnin tilaaminen / kilpailuttaminen)

 1. Luvat ja tukimuodot (kotitalousvähennys ja investointitukituki yrityksille)
 2. Rahoitusinstrumentit
 3. Tarjouspyynnön tilaus

 

Nyrkkisääntöjä ostoprosessin luomiseen

 

 • Vähän tekstiä kerrallaan
 • Visuaalisesti selkeä ja houkutteleva
 • Palvelutuotteella on nimi ja hinnoittelu
 • Palvelun sisältö kuvattu lyhyesti askel askeleelta
 • Asiakas tietää missä vaiheessa prosessia on
 • Sisältää palvelulupauksen

Esim: Vastaamme sinulle kahden toimistopäivän sisällä, et vielä sitoudu mihinkään!

          Takaamme, että järjestelmä tuottaa x kWh vuoden sisällä asennuksesta (tms.)

 

 • Matala kynnys kysyä lisätietoja
 • Asiakaspalvelijalla on nimi ja kasvot