Aurinkoenergian markkinoinnin mahdollisuuksien kartoitus