LähiRETU

lahiretu_logo

LähiRETU edistää paikallisten uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä entistä tehokkaammin. Tavoitteena on madaltaa kynnystä pienen mittakaavan alueellinen lämmöntuotantoratkaisun perustamiselle valmiilla toimintamallilla. Toimintamalli sisältää tietoa, kuinka alueellinen lämmön- ja/tai sähköntuotantoratkaisu tulisi ottaa huomioon alueen kaavoitus- ja suunnitteluvaiheessa, millaisia eri toteutusvaihtoehtoja ratkaisulle on olemassa sekä kuinka lopullisesta ratkaisusta saadaan kannattava niin kunnan/kaupungin, lämpöyrittäjän tai yrityksen sekä loppukädessä kuluttajan näkökulmasta.

LähiRETU-työpaketin selvitystyöstä vastaa Lamit Oy:n asiantuntijakonsultit.

LähiRETU-työpaketti saatiin valmiiksi kesän 2017 aikana ja selvitystyön yhteenvedon löydät täältä.

Työpaketissa luotiin valmis toimintamalli alueellisen lämmöntuotantoratkaisun perustamiseksi. Toimintamallin löydät täältä.