Etusivu

RETU-hankkeessa haetaan vastauksia, kuinka mahdollistaa alueellisia pienen mittakaavan energialalaitosratkaisuja sekä kuinka vähähiilisiä tuotteita ja palveluita tulisi jatkossa kehittää ja markkinoida. Ekokumppanit Oy:n hallinnoima puolitoistavuotinen hanke tähtää paikalliseen uusiutuvan energian käyttöön liittyvän liiketoiminnan parantamiseen.

SunRETU-työpaketissa analysoitiin uusiutuvaan energian tuotteisiin liittyvää viestintää, tehtiin kyselytutkimus kuluttajien näkemyksistä aurinkoenergiatuotteita kohtaan ja luotiin markkinointisuunnitelma aurinkoenergiatuotteelle.

LähiRETU-työpaketissa puolestaan selvitettiin lähilämpöratkaisujen mahdollisuuksia ja luotiin toimintamalli järjestelmän toteuttamiseksi.